Kleur(be)kennen

Kleuren werken samen: teamwerk
 

Wanneer groepen meer dan doorsnee resultaten willen bereiken, moeten ze teams worden. Elk teamlid heeft zijn persoonlijke sterke kanten, maar ook zijn zwakke kanten. De gedragsstijl van ieder teamlid afzonderlijk heeft zijn uitwerking op de prestaties van het hele team.

Voor een succesvolle samenwerking in het team zijn er twee sleutelfactoren. Mensen worden in hun sociale gedrag als effectief beschouwd wanneer zij: a. dŠt doen wat anderen nodig hebben, zowel bij werkzaamheden als bij sociale activiteiten; en b. het zů doen als anderen het nodig hebben. Zij gebruiken dan een gedragsstijl die aan de behoeften van de anderen beantwoordt.

Verschillende personen willen in het team ook verschillend behandeld worden. Bovendien gedragen mensen zich in een groep anders dan wanneer ze alleen optreden. Ieder teamlid zal succesvoller zijn naarmate het hem lukt, zijn persoonlijke sterke kanten ten volle in te zetten. Teamwerk betekent samenwerking op het hoogste niveau. In een team is er het zgn. synergie-effect: 1 + 1 = 3, of 4, of zelfs 5!

Wie alleen werkt telt op
wie samenwerkt vermenigvuldigt.
Arabische levenswijsheid

Het ‘Rode’ teamlid
Dit teamlid gedijt het best bij taken die een uitdaging zijn, initiatieven vragen en zijn interesse wakker houden. Stress en prestatiedruk verhogen zijn interesse in de taak. Hij houdt van extra verantwoordelijkheid, de gelegenheid om succes te boeken en bepaalde situaties ter discussie te stellen. Hij lost problemen op, neemt graag beslissingen en is onvermoeibaar. Dit teamlid komt in de groep vaak dominant over. Mogelijke zwakke kanten: ongevoelig voor gevoelens, ongeduldig, ziet risico’s en feiten over het hoofd en is ontoegeeflijk. Dit teamlid kan het beste opschieten met mensen die open en direct zijn en met wie overeenstemming kan worden bereikt door discussies of onderhandelingen.
Sleutel tot motivatie: Uitdagingen.

Het ‘Gele’ teamlid
‘Geel’ vervult graag taken waarbij hij met mensen te maken heeft en de gelegenheid heeft die mensen te motiveren. Taken waarbij hij kan spreken voor anderen en waarvoor hij waardering kan ontvangen. Geef hem de gelegenheid om voor het voetlicht te treden en stimuleer hem om een taak over te nemen. Ook humor doet het goed bij ‘Geel’. Hij is optimistisch, persoonlijk en enthousiast. Het ‘Gele’ teamlid oefent graag invloed uit op het groepsproces. Mogelijke zwakke kanten: hij belooft meer dan hij kan waarmaken, beÔnvloedt anderen en is oppervlakkig. Dit teamlid kan het beste in een democratische omgeving werken, waarin zijn bijdrage erkend en gewaardeerd wordt.
Sleutel tot motivatie: Waardering.

Het ‘Groene’ teamlid
Dit teamlid houdt van gespecialiseerde, terugkerende taken, die hij in zijn eigen tempo kan afwikkelen. Taken die bekende, beproefde methoden vereisen. Hij staat open voor ideeŽn die op het beproefde aansluiten, neemt geen risico’s, en is gebaat bij ondersteuning en een veilige, aangename omgeving. Daarnaast is hijzelf ook ondersteunend, aangenaam en loyaal; een stabiele factor in de groep. Mogelijke zwakke kanten: past zich teveel aan, is gereserveerd, terughoudend en kan kansen missen. Het ‘groene’ teamlid kan het beste met ontspannen, vriendelijke mensen samenwerken, die zich niet alleen voor zijn werk, maar ook voor hem als persoon interesseren.
Sleutel tot motivatie: Begrip.

Het ‘Blauwe’ teamlid
Werk dat nauwkeurigheid, methoden, organisatie, details en precisie vereist, is hťt werk voor ‘blauw’. De verantwoordelijkheid over dit werk wil hij wel graag delen. Hij heeft een verlangen naar regels en richtlijnen, naar details en kwaliteit en zal regelmatig gefundeerde bedenkingen opwerpen. Hij houdt van orde, degelijkheid, grondigheid en is analytisch. In het groepsproces is dit duidelijk de consciŽntieuze factor. Mogelijke zwakke kanten: pietluttig, teveel op details gericht en te voorzichtig. Dit teamlid kan het beste samenwerken met teamleden die hem ondersteunen, hem gedetailleerde uitleg geven en met hem discussiŽren over kernpunten.
Sleutel tot motivatie: Bescherming en zekerheid.

kleurenteam
[Naar boven]