Kleur(be)kennen - Grijs
 

Grijs is een neutrale kleur, het is de versmelting van zwart en wit. Meng je alle kleuren in gelijke delen met elkaar, dan krijg je grijs. En van de mooiste grijstinten creer je met het mengen van cadmiumrood en Pruisisch blauw.

Mensen die grijs als favoriete kleur hebben, verstoppen hun ware gevoelens en stellen zich neutraal, onpartijdig en niet betrokken op. Ze zijn rustig, serieus, bescheiden en hebben behoefte aan een veilige omgeving. Op anderen hebben ze een kalmerende uitwerking. Ze denken graag over de dingen na, lezen veel en bezitten mede hierdoor een brede theoretische kennis. Beslissingen nemen ze met hun verstand, ze worden niet door emoties gedreven en kunnen goed afstand nemen. Ze blijven liever op de achtergrond, kunnen heel goed relatieveren en snel verbanden leggen. Ze zijn zakelijk ingesteld, kunnen hard werden en verwachten dit ook van anderen. Grijze mensen gelden als integer en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

bloem in grijstinten

Grijs is de kleur van de kleurloosheid. Het is de schemerzone tussen dag en nacht, een gebied waar we kunnen twijfelen. Grijs is de middenweg tussen het zwart – het naar binnen keren – en het wit – het naar buiten treden. Grijs is geliefd bij mensen die neutraal willen zijn: zij schermen zich graag af, blijven op een afstand en willen geen kleur bekennen.

Grijs wordt door veel mensen als een negatieve, deprimerende kleur ervaren, levenloos en saai. Sombere gevoelens, beklemming, beperking, levensangst, het vage en trieste zijn associaties die men vaak aan grijs verbindt. Grijs verdringt de levensvreugde. Maar grijs kan, wanneer je je in een hectische periode bevindt, emotionele rust bieden. Deze kleur biedt geen plaats aan intense gevoelens of heftige emoties, maar geeft je de mogelijkheid om rust te vinden, genuanceerd naar de dingen te kijken en over de dingen na te denken. Het stelt je in staat om te relativeren en de dingen van een afstand te bekijken. Deze kleur is prima voor een time-out in je leven. De kleur weert prikkels vanbuiten af en helpt je om niet te reageren op anderen. Grijs is dan ook de kleur van de vergetelheid, de kleur van rust en verstilling. Wanneer je echter langdurig in een grijze periode zit, stagneert je ontwikkeling, sta je niet meer in contact met jezelf en sluit je jezelf af voor je gevoelens. Een depressie kan het vervolg zijn op zo’n periode.

Grijs is de kleur van het nadenken. In de grijze massa van de hersenen zit het verstand. Hercule Poirot, de detective uit de romans van Agatha Christie, vertrouwt bij de oplossing van vraagstukken waarvoor hij geplaatst wordt uitsluitend op zijn ‘kleine grijze cellen’. Hij ziet de dingen beslist niet zwart-wit. Grijs was – net als bruin – de kleur van de kleding van de armen. De kleding van weeskinderen en bewoners van armenhuizen en gevangenissen was grijs. Deze grijze kleding was goedkoop en vuil was daarop minder te zien.

Grijs wordt ook onlosmakelijk verbonden met slecht weer. Sommige mensen laten het weer bepalen hoe hun stemming is. Ze kunnen met mist, regen en kou een neerslachtig en somber gevoel krijgen en hebben moeite om door het grijs het licht te kunnen zien. Voor deze mensen is het goed om vrolijke kleuren zoals oranje en geel in hun omgeving te plaatsen.

Lichtgrijs brengt je naar de andere wereld, daar waar het stoffelijke niet aanwezig is. Deze kleur biedt emotionele rust, brengt orde in de chaos en geeft de ruimte om de dingen weer helder te krijgen. Lichtgrijs helpt om weer keuzen te kunnen maken en realistisch het pad van ontwikkeling weer te volgen.

Donkergrijs is de kleur van kilte, verharding en verdringing van de gevoelens. Het wil niets, er komt niets meer uit de handen en wil met rust gelaten worden. Iemand met een voorkeur voor donkergrijs voelt zich gevangen in deze kleur en ziet vaak geen uitweg meer. Met lichte pastelkleuren kan een begin worden gemaakt om iemand weer via lichtgrijs naar kleur te helpen.

Grijs bevordert realisme, het leggen van verbanden, het verbinden van tegengesteldheden, respect, stabiliteit, uithoudingsvermogen, integriteit, flexibiliteit en wijsheid. Het helpt je bij heftige emoties en in perioden van psychische instabiliteit. Je mag trots zijn op je grijze eigenschappen!

Spelende olifanten

           

[Naar boven]