Kleur(be)kennen - Zilver
 

Zilver is een stralende, schitterende en koele kleur. Zilver weerkaatst alle kleuren, zonder er iets aan te veranderen of toe te voegen. Die eigenschappen zijn terug te vinden in Zilveren mensen: spiegelen en reflecteren. Zilveren types laten je het beeld dat je uitstraalt zien. Ze beschikken van nature over een emotioneel en levendig reactievermogen. Hun gedachten en gevoelens zijn vluchtig en snel. Zilver is een snelle kleur en weerspiegelt de snelheid en vluchtigheid van gevoelens en gedachten.

Zilvertypen zijn vriendelijk en behulpzaam. Ze zijn soms wat dromerig en hun verbeeldingskracht is groot. Het zijn ontvankelijke mensen, ze stemmen zich voortdurend op hun omgeving af en vervullen vaak de wensen van anderen die zij van hun gezicht aflezen. Zilvermensen zijn schrander, veelzijdig en idealistisch. Ze hebben wisselende gemoedsstemmingen en zijn vriendelijk van aard. Het zijn soepele, flexibele mensen en houden niet vast aan één bepaalde vorm.

De negatieve kant van zilver is dat zij zich te veel aan anderen kunnen spiegelen. Er komen dan te veel invloeden van buitenaf bij hen binnen: ze kunnen dan niet meer onderscheiden welke gevoelens van henzelf zijn of juist van anderen. Emotionele grenzen ontbreken. Hun eigen gevoelens herkennen ze niet of vertrouwen er niet op. Daardoor raken ze het contact met zichzelf kwijt. Ze verliezen zich in de ander en zijn dan hun doel en richting kwijt. Ze worden dan afhankelijk en laten zich kritiekloos door anderen leiden.

Zilver spiegelt, weerkaatst, het laat het beeld dat je uitstraalt zien. Als we als mens niet in staat zouden zijn om te reageren op indrukken waarmee we worden geconfronteerd, zouden alle vermogens die we bezitten onbruikbaar zijn. Welke vermogens de mens ook aanwendt, reageren en reflecteren vormen een essentieel onderdeel van ieder (leer-)proces. Zilver maakt dat je kunt luisteren, opvangen en ontvankelijk kunt zijn.

Zilveren stralen

In de Griekse godenwereld is de reus Argos de alziende waker. Het Griekse woord argyros betekent zilver. Argos heeft duizend ogen en kan niet slapen. ’s Nachts kun je de zilveren blinkende ogen van Argos aan de sterrenhemel zien… Argentinië dankt de naam aan het zilver. Rond het jaar 1500 zochten de Spanjaarden in dit land naar goud en zilver. De rivier die hen naar die verborgen schatten moest leiden gaven ze de naam Rio de la Plata, wat zilverrivier betekent. Drie eeuwen later veroverden de Fransen het land en gaven het de naam Argentinië (argent = zilver/geld). Er zijn minstens 14 talen waarin voor zilver en geld hetzelfde woord wordt gebruikt. Zilver is verbonden met geld dat vaak geassocieerd wordt met hebzucht, het slechte en gierigheid. Judas verried Jezus door dertig zilverlingen aan te nemen. In de taal wordt zilver ook genoemd als ook gebruik als aanduiding voor "waardevol" en/of "duurzaam", zoals een zilveren huwelijk of een zilveren jubileum. Het is minder waardevol dan goud; daarom staat het in de sportwereld ook symbool voor de tweede plaats.

Het metaal zilver wordt al voor het begin van onze jaartelling gebruikt voor versiersels en als betaalmiddel. Uit opgravingen blijkt dat al 4000-3500 v.Chr. zilver werd gescheiden van lood op eilanden in de Egeïsche Zee en Anatolië. Vaak werd zilver geassocieerd met de maan, de zee en verschillende goden. In de alchemie werd voor zilver het symbool van een halve maan gebruikt en alchemisten noemden het Luna. Van het metaal kwik werd gedacht dat het een soort zilver was. In sommige talen blijkt dat nog uit de naam die kwik heeft zoals quicksilver in het Engels of kwikzilver (= levend zilver) in wat ouder Nederlands. Veel later bleek het om twee volstrekt verschillende elementen te gaan.

Zilver is verlichtend, onbevooroordeeld, eerlijk, indringend, verlangend, stromen, reflecterend, dynamisch en bevrijdend; het bevordert snelheid, beeldkracht, afwisseling, succes en inzicht. De kleur zilver geeft een goed reactievermogen. Je mag trots zijn op je zilveren eigenschappen!

[Naar boven]