van samen werken naar TEAMwerk

Wanneer groepen meer dan doorsnee resultaten willen bereiken, moeten ze echte teams worden. Elk teamlid heeft zijn persoonlijke sterke kanten, maar ook zijn eigen zwakke kanten; elk mens heeft immers zijn eigen kleurenpalet. Om tot echt teamwerk te kunnen komen, moeten alle teamleden de basiskleur van de andere teamleden onderkennen en de daarbij behorende sterke kanten, de behoeften en de zwakke kanten ook accepteren. Met alle teamleden samen wordt als het ware een kleurrijk schilderij gecreëerd, waarbij ieder teamlid kan schitteren en succesvoller zal zijn naarmate het hem lukt, de persoonlijke sterke kanten ten volle in te zetten. Het maakt ook duidelijk dat iedereen van belang is, want met alle kleuren samen kom je tot het mooiste resultaat, een kleurrijk teamprofiel.

Teamwerk betekent samenwerking op het hoogste niveau. In een groep die samen werkt worden de resultaten opgeteld: 1 + 1 = 2. In een team ontstaat er het effect van vermenigvuldiging: 1 + 1 = 3, of 4, of zelfs 5! Het doel van echt teamwerk is het positieve resultaat, en niet tot elke prijs…

Shabaha geeft de mogelijkheid grip te krijgen op het probleem: de samenwerking 'loopt' niet. Door middel van een kleurrijke workshopdag proberen we inzicht te krijgen in de persoonlijke kwaliteiten van de teamleden en het team als totaal. De 'training' is uiterst waardevol bij het verbeten van de communicatie binnen teams en het optimaliseren van teamsamenstellingen.

 

Voor meer informatie mailt u naar info@shabaha.nl